Cílem je nabídnout dětem inspiraci, možnost seberealizace, poskytnout odpovídající prostor pro jedinečnou atmosféru k předvedení jejich dovedností. Dále nutnost poukázat na potřebu podpory této oblasti života společnosti.

Základem koncertu jsou vystoupení dětí, které se po celý rok připravují na různých základních přehlídkách, oblastních kolech a republikových finále „Pionýrského Sedmikvítku“. Každoročně se těchto kol zúčastní kolem 12.000 dětí. Děti získávají motivaci, jak účelně a zábavně naložit se svým volným časem. S ohledem na nárůst kriminality, drogových a jiných závislostí a sociálně patologických jevů můžeme tuto kulturně-uměleckou soutěž považovat za zajímavou a hodnotnou prevenci.

Koncert je určen dětským divákům a může účastníky inspirovat k vlastní obdobné aktivitě. Tato možnost je o to zajímavější, že této přehlídky se účastní řada souborů a kolektivů, kde jsou děti z rizikových skupin zapojeny.